• سرمایه گذاران محترم رکب نخورید!
  • این تک است یا تک خوری!؟
  • جمعیت تماشاگران ثابت ماند
  • از تماشاچی پاداش بگیرید
  • نشانی درست

خبرها و شنیده‌ها

سرمایه گذاران محترم رکب نخورید!

یک مدیر سینمایی گفته است: “متاسفانه در حوزه تولید فیلم های ویدیویی خطاهای عمدی و یا سهوی صورت می پذیرد كه به هر شكلش ایجاد مساله خواهد كرد. عمده این تخلفات متوجه انتشار خبر در مرحله پیش تولید است. خبر به شكلی تنظیم می شود كه ویدیویی ب... ادامه متن

تازه های شبکه و سینما

یادداشت‌ها

مقالات و گفتگوها

نه آنقدر که متفاوت باشد

دومین کتابچه راهبردها و سیاست های سینمایی دولت یازدهم هفته گذشته منتشر شد و پیش از آن نسخه الکترونیکی آن در سایت سازمان سینمایی بارگذاری شده بود.(اینجا) کتابچه 94 نسبت به کتابچه اول دو فصل بیشتر دارد. ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران و صیانت... ادامه متن

کلیه حقوق برای روزانه‌های سینمایی محفوظ است

قالب وردپرس