روزانه های سینمایی
شش و هفت مساوی با تبلیغ

شش و هفت مساوی با تبلیغ

در غیاب نشریه ای تخصصی برای اطلاع رسانی و معرفی تازه های شبکه نمایش خانگی، گشایش هر ستون و صفحه ای در جراید پر تیراژ کشور باید غنیمت شمرده شود. ضمیمه پنجشنبه های روزنامه همشهری میلیون ها نفر از خوانندگان خود را با رویدادهای فرهنگی و هنری ایران آشنا می سازد. خوشبختانه از زمان اولین شماره ضمیمه، درج عناوین روز شبکه و نیم نگاهی به فیلم های دیدنی نمایش خانگی، مورد توجه این ضمیمه خواندنی بوده است.  بدیهی است همکاری موسسات ویدیو رسانه با این ضمیمه و خست بخرج ندادن در ارائه اطلاعات و کمی هم هزینه کردن در این راه، مطمئنا" آثار اقتصادی و فرهنگی خوبی را همراه خواهد داشت. اگر خواستار فروش هر چه بیشتر نسخه اریژینال فیلم ها در شبکه هستیم، آگاه ساختن قشر متوسط و روزنامه خوان کشور به تولیدات شبکه به افزایش ضریب نفوذ فیلم های شبکه در خانه های این گروه از مردم کمک خواهد کرد

 

سعید رجبی فروتن

در کنار روزمرگی های معمول، این جا خودم و افکارم را ثبت می کنم. از فرهنگ و هنر تا سینما و نمایش خانگی... می توانید نوشته های من را در «روزانه های سینمایی» دنبال نمایید.

مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید