خانه / دسته‌بندی نشده / مرغ یه پا داره !

مرغ یه پا داره !

جريده شريفه اي در بررسي دلايل شكست سريال هاي نمايش خانگي گزارشي را به چاپ رسانده بود و براي داغ كردن مطلب تيتر آتشين "اختلاس فرهنگي در حال و هواي سوء مديريت" را براي آن برگزيده بود. بي هيچ مقدمه اي ابتدا شما دوستان را به خواندن مطلب منتشره دعوت مي كنم و در ادامه در صورت تمايل جوابيه ارسالي را كه در شماره بعد روزنامه به چاپ رسيد ملاحظه كنيد.

در جواب به مطلب منتشره گفته آمد:

"ضمن تشكر از تهيه و انتشار گزارش در باره"سريال هاي نمايش خانگي" توضيحاتي را از باب افزايش آگاهي نويسنده يادداشت و تنوير افكار عمومي به اطلاع مي رساند:

-نويسنده يادداشت به راحتي مي توانست قبل از گذاردن نقطه پاياني بر گزارش خود پاسخگويي مدير اداره كل منحله نمايش خانگي را بيازمايد و پس از آن داوري كند كه آيا توضيحات وي در كليات متوقف مانده است يا سبب ابهام زدايي و تعميق و تحليل عميق تر موضوع مورد مناقشه شده است.

-نويسنده به موجب كار حرفه اي مي بايست پس از طرح مسئله و فرضيه خود سراغي از منابع و مستندات مرتبط بگيرد تا دريابد اصولاً صدور پروانه ساخت و عرضه سريال مبناي قانوني دارد يا آنكه يك كار من درآوردي و حسب سلايق شخصي مديران بوده و هست.

اگر نويسنده زحمت چنين كاري را به خود مي داد متوجه مي شد كه در مجموعه مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دو آيين نامه "توليد و تامين برنامه هاي ويديويي" و نيز "صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويديويي" مصوب 1372 صراحتاً از "سريال" به عنوان يك گونه و برنامه ويديويي نام برده شده است.

-صدور مجوز عرضه و توزيع سريال ها از سوي اداره كل منحله نمايش خانگي همانند ساير توليدات بعد از آن انجام مي شد كه در اداره كل ارزشيابي و نظارت طي چند نوبت و به فراخور متن فيلمنامه ارائه شده، پروانه ساخت صادر مي گرديد. با تصريح بر اينكه پروانه ساخت براي "قهوه تلخ" و "قلب يخي" به شرحي كه گذشت علاوه بر مطالعه طرح كامل فيلمنامه هر دو اثر بود.

 به اين نكته نيز بايد اذعان شود كه هر دو مجموعه نخستين تجارب مديريتي و نظارتي معاونت سينمايي وقت در برخورد با پديده سريال سازي براي شبكه ويديويي كشور بود. تجارب تلخ و شيرين هر دو مجموعه باعث شد كه پس از آن براي سريال "ساخت ايران" و فصل سوم" قلب يخي" با دريافت فيلمنامه كامل، يك پروانه ساخت صادر شود و پروانه نمايش آنها زماني صادر گردد كه تصويربرداري آنها به پايان خود نزديك شده باشد. در واقع مديريت اقتضايي رسانه حكم كرد تا در روند توليد و عرضه مجموعه ها تجديد نظر صورت گيرد.

– چرادر ايران بر خلاف ساير كشورهاي جهان اختصاصاً براي شبكه ويديويي سريال و برنامه تركيبي تهيه ميشود، به خاطر شرايط متفاوت آرايش و انحصار رسانه اي در ايران است. بديهي است مادام كه مقررات موجود دستخوش تغيير نگردد، استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود مفري براي هنرمندان و برنامه سازان خواهد بود.

-نويسنده از آثار و تبعات مثبت اجتماعي و اقتصادي عرضه سريال و برنامه هاي تركيبي از جمله مسابقات شبه نمايشي، غفلت ورزيده و به ركورد شكني تيرا‍ژ محصول در شبكه ويديويي، رونق اقتصادي، ايجاد مشاغل تازه ولو ناپايدار، نشاط اجتماعي و رقابت با رسانه هاي رقيب برون مرزي اشاره ننموده است. موضعي كه در حال حاضر در چند رساله تحصيلي مورد پژوهش قرار گرفته است.

-"قهوه تلخ" فاقد تعليق و گره افكني معمول بود تا نياز به گره گشايي و رفع تعليق در قسمت هاي پاياني باشد. بينندگان به خاطر دارند كه اغلب قسمت ها فاقد پيوستگي معناداري با ساير قسمت ها بودند. البته اين مطلب به معني دفاع از كار بد تهيه كنندگان سريال نيست و قصور آنها سبب تحميل هزينه انضباطي سنگيني براي آنها گرديد.

شگفت آنكه عليرغم بليه و آفت سهمگين سرقت و كپي محصولات شبكه، سرمايه گذاري پر ريسك براي ساخت انواع برنامه در شبكه ويديويي كشور ادامه دارد  و بسياري از خانوارها هنوز در سبد هزينه هاي خود بخشي را براي مصرف رسانه اي(ويديو) منظور مي كنند.

-نويسنده گزارش با بي اطلاعي از قيمت فيلم ها در سال 1385 كه بالغ بر 3500 تومان بود و به خواست جمعي موسسات حدود 50 درصد كاهش يافت، افزايش 500 توماني محصولات را به باد انتقاد گرفته و سكوت و بي عملي ارشاد و مدير وقت نمايش خانگي را نكوهش كرده است. در حالي كه نظارت بر قيمت كالاهاي فرهنگي وظيفه ذاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست و افزايش اندك بهاي فيلم به نسبت جهش صعودي بهاي همه كالاها خبر از عدم اشراف نويسنده به موضوع مورد بررسي دارد. ضمناً كاهش تيراژ محصولات نمايش خانگي كه الزاماً به معني كاهش مخاطبان نيست دلايل و متغيرهاي مختلفي دارد كه در جاي خود بايد مورد بررسي علمي قرار گيرد.

در ايام سوگ حسيني حسن عاقبت براي عموم مومنان عزيز خواستارم."

خب خسته نباشيد. طبيعي بود بعد از ملزم بودن نشريه به درج جوابيه، روزنامه و خصوصاً نويسنده محترم همانند اغلب منابع خبري از تك و تا نيفتند و براي اينكه  باورشان شود به هدف زده اند، جوابي كه بر جوابيه نوشتند هيچ، بلكه تيتري را هم در صفحه اول نشاندند تا طرف حساب دستش بيايد و هوس ارسال پاسخ مجدد به سرش نزند. تيتري با اين عبارت: اعتراف سازمان سينمايي در يك جوابيه!

مي پرسيد قضيه اعتراف چيه؟ جواب بر جوابيه را در اينجا بخوانيد.

بله اگر دستگيرتان شده باشد، روزنامه به اين كشف نائل آمده است كه ارشاد از پايان داستان مجموعه "قهوه تلخ" مطلع نبوده است پس شريك جرم تهيه كننده است. غافل از آنكه اگر تعريف طرح يا پيرنگ را بدانند، تصديق مي كنند كه پايان به صورت كلي در طرح از ابتدا به مرجع صدور پروانه ساخت داده مي شود و در مورد اين پروژه خاص علاوه بر طرح، در چند نوبت فيلمنامه با جزييات بيشتر براي دريافت پروانه ساخت ارائه مي گرديد. مشكل پروژه در حال حاضر  بي پاياني آن نيست . معضل آن است كه تصوير برداري مجموعه به اتمام رسيده است اما تهيه كننده به دليل بدهي انباشته قادر به تكثير و عرضه محصول نيست.

روزنامه در جواب جوابيه با قدري ملاطفت مسئول پيشين اداره كل منحله نمايش خانگي را مورد تفقد قرار  داده  و بر عملكرد دولت نهم در عرصه نمايش خانگي مهر قبولي زده است.  دست شان درد نكند. حتماً حق همين است. نگارنده نيز در همراهي با روزنامه ضمن احترام به همكاران عزيز در دولت نهم به عرض مي رسانم، پيامدهاي سنگين اجتماعي و حقوقي ناشي از شكستن انحصار عرضه فيلم در فروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي و نشاندن فيلم در دكان و سوپر و كيوسك و  دفاتر خدمات نرم افزاري و رايانه اي، ميراثي بود كه بر دوش مديران دولت دهم گذارده شد و انرژي و مجال زيادي را از آنها براي تهيه لايحه دفاعيه، اقامه دليل و برهان به مقامات قضايي، اداري، مراجع مذهبي و …گرفت.

نويسنده در پايان جواب بر جوابيه به افزايش قيمت فيلم اشاره مجدد كرده و خواستار پاسخگويي ارشاد به مراجع نظارتي شده است. محض اطمينان ايشان عرض مي شود سال گذشته به قدر كفايت توضيحات لازم به مراجع مورد نظر داده شد .  يادآور مي شود كه افزايش تيراژ و كاهش قيمت، راهبردي از سر اضطرار بود كه صرفاً تا زماني كه تيراژ مورد نظر به فروش برسد، اقتصادي جلوه مي كند.  شواهد موجود در بازار  گوياي آن است كه به دليل تورم فزاينده و كاهش قدرت خريد بخش قابل توجهي از طبقات جامعه، ادامه راهبرد دولت نهم مورد تشكيك قرار گرفته است.

ختم كلام؛ گرايش سياسي جرايد به جريانات سياسي متبوع شان في نفسه چيزي بدي نيست اما اينكه در صفحات چنين نشرياتي فضا براي طرح مباحث با زبان و نگرش علمي و در عين حال منتقدانه فراهم باشد، قصه ديگري است.

 

درباره سردبیر

در کنار روزمرگی های معمول، این جا خودم و افکارم را ثبت می کنم. از فرهنگ و هنر تا سینما و نمایش خانگی... می توانید نوشته های من را در «روزانه های سینمایی» دنبال نمایید.

3 دیدگاه

  1. جناب فروتن شما خوب مي دونيد كه ضربه اي كه شما و ارشاد به قهوه تلخ زديد اين سريال و حاصل زحمت 3 ساله 250 نفر و نابود كرد . قهوه تلخ داشت به خوبي پيش مي رفت كه شما و دوستانتون پروانه اش رو لغو كرديد  . بعد از اون با تلاش زياد قهوه تلخ برگشت اما ديگه نتونست سرپا بشه  و دوباره زمين خورد و شايد ديگه هرگز نتونه بلند بشه .
    قهوه تلخ قبل از اينكه شما متوقفش كنيد داشت به خوبي مسيرش رو مي رفت  شما مسبب همه اين اتفاقات هستيد  پس سعي نكنيد تهيه كننده ها رو مقصر جلوه بديد .

  2. جناب فروتن شما خوب می دونید که ضربه ای که شما و ارشاد به قهوه تلخ زدید این سریال و حاصل زحمت ۳ ساله ۲۵۰ نفر و نابود کرد . قهوه تلخ داشت به خوبی پیش می رفت که شما و دوستانتون پروانه اش رو لغو کردید  . بعد از اون با تلاش زیاد قهوه تلخ برگشت اما دیگه نتونست سرپا بشه  و دوباره زمین خورد و شاید دیگه هرگز نتونه بلند بشه .
    قهوه تلخ قبل از اینکه شما متوقفش کنید داشت به خوبی مسیرش رو می رفت  شما مسبب همه این اتفاقات هستید  پس سعی نکنید تهیه کننده ها رو مقصر جلوه بدید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

theme